In november 1912 hadden de Osmanen hun hele Europese grondgebied verloren, op een kleine strook rondom Istanbul na. De tsaar van Bulgarije droomde al van een revanche voor 1453 en een Aya Sophia die weer als kerk gebruikt zou worden, en hij had zijn staatsiekoetsen en zijn keizerlijke kostuums al klaar voor een grootse intocht. Rusland en ook de andere Europese mogenheden voelden echter niets voor een nieuw Byzantijnse macht aan de Bosporus, daarvoor was die zee-engte veel te belangrijk.
Highlighted by Simeon Nedkov in De brug by Geert Mak
This was posted 2 years ago. It has 0 notes.